Oprava kanalizace

Ať už je potrubí staré či nové, vždy se v něm může něco přihodit. Spoje se mohou stát netěsnými či vznikne například nějaká prasklina. Oprava kanalizace je pak na místě.
Sanace dlouhou sanační vložkou je způsob velmi praktický a jednoduchý. Lze s ním velmi účinně renovovat kanalizační přípojky DN100-DN300. Většinou se jedná o lineární sanaci od šachty k šachtě, tedy prakticky celého úseku. Provádí se samonosným flexibilním rukávem s tloušťkou 1,5-4,5mm. Jde o metodu, při níž se provádí jakákoliv oprava kanalizace a je zajištěna statická stabilita renovovaného potrubí. Tato metoda nevyžaduje žádné zvláštní nároky na prostor. Celé zařízení používané k opravě je natolik mobilní, že je možné používat ho například i ve sklepě domu.

Sanace dlouhou vložkou

Oprava kanalizace dlouhou vložkou probíhá opravdu rychle a je při ní velmi důležité zmonitorovat a vyčistit opravovaný úsek potrubí.