Investujte do Vašeho zdraví!


Obracíte si v hlavÄ› pro a proti návÅ¡tÄ›vy proktologa, který by vyÅ™eÅ¡il VaÅ¡eho potíže s hemeroidními uzly? Možná, že nad Vámi až dosud visela hrozba operace. Než se vÅ¡ak pustíte do takto razantního kroku, nasmÄ›rujte VaÅ¡e Å¡lépÄ›je na adresu specializované ambulantní péÄe. LékaÅ™i proktologické medicíny Vám v soukromém centru rozvinou scénář neinvazivního zákroku. A ten ve své podstatÄ› znaÄí bezbolestnost. Ale také znamená Äasovou úsporu, s Äímž kráÄí ruku v ruce úspora finanÄní. Metodou tzv. Barronovy ligace a také metodou fotokoagulace infraÄerveným svÄ›tlem dosáhnou odborníci rychlého a efektivního vyléÄení, tudíž může být léÄba hemeroidů oproÅ¡tÄ›na od nutnosti ocitnout se v pracovní neschopnosti.

Profesionální proktologická péÄe je i pro Vás dostupná

Patříte k rozeným hráÄům? Rádi riskujete a pouÅ¡títe se do odvážných sázek? A umíte i prohrávat? Existuje ale jedna souÄást VaÅ¡eho života, kde byste jednoznaÄnÄ› riskovat nemÄ›li. Jde o VaÅ¡e zdraví. Bezesporu budete mile pÅ™ekvapeni tím, jaká léÄba hemeroidů na Vás Äeká v prostÅ™edí privátní ambulance, která zamÄ›stnává kvalifikované lékaÅ™e.