Nedostatek financí je notně ošemetná věc. Ať už tento postihne obyčejného člověka-spotřebitele nebo nějakého podnikatele, jehož firma se kvůli finančním problémům počíná hroutit, není to věru nikterak záviděníhodná situace. Je nasnadě, že má-li se tento problém uspokojivě vyřešit, jsou potřeba peníze. Tedy právě to, čeho se dotyčným lidem aktuálně...