Korupce splývá s vydíráním

Původní korupce – tedy nabídka peněžního, či jiného plnění výměnou za poskytnutí zakázky, odbytu apod. se mění v našich poměrech ve vydírání. Poptávka po odbytu výrobků, či služeb firmy, tyto poskytující, je poskytnuta obchodníkem, zadavatelem zakázky (zvláště veřejné) či uspokojena pouze na základě úplatku, který je zcela bezostyšně vymáhán a stává se nedílnou podmínkou uzavření kontraktu. Toto vydírání nemusí mít jen peněžní charakter, ale může mít podobu i vymáhání nadstandardních služeb – například odklad a prodloužení splatnosti faktur, nevymáhání penále za zpoždění splatnosti, přenášení doplňkových nákladů (doprava, manipulace, obalový materiál) na dodavatele a jiné větší či menší záležitosti.

Strach vládne bussinesem

Menší firmy žijí v neustálém strachu z požadavků jejich velkých odběratelů, jsou nuceni strachem z neuspokojení svých pohledávek dodávat další a další zboží a služby, i když za ně velké firmy často neplatí, nebo s velkým zpožděním.