Keltská měsíční astrologie

Keltové, neohrožení válečníci, zruční řemeslníci, objevitelé a kolonizátoři. V prvním tisíciletí před naším letopočtem se po mnoha migračních trasách vydali do celé západní a jižní Evropy. Dostali se do kontaktu s Řeky, a dokonce Egypťany, na západě narazili na rodící se válečnický Řím a byli po tvrdých bojích odraženi. Přestože měli společnou kulturu, stovky keltských, kmenů, které okupovaly většinu západní Evropy nikdy nevytvořily jednotnou říši, jejich neštěstím se dějinně vzato stalo, že stejně rádi bojovali mezi sebou jako s cizími. Keltové také vytvořili originální kulturu a náboženství, které nebylo hierarchické, druidové nevytvářeli církevní organizaci, ani kněžská kolegia a jejich víra vycházela z přírody a jejích zákonitostí.
Podzimní listoví dubu
Keltové si znamení svého horoskopu pojmenovali podle 21 stromů. Topol, Kaštan, Jasan, Habr, Osika, Buk, Bříza, Jabloň, Jedle, Jilm, Cypřiš, Modřín, Borovice, Vrba, Lípa, Dub, Olše, Líska, Javor, Jeřáb, Ořešák. Zvláště důležitá období pro keltský kalendář jsou jarní a podzimní rovnodennost a letní a zimní slunovrat. V tomto termínu je horoskop pro zástupce těchto znamení mimořádně příznivý.
Břízy v zimě
Keltskou zvláštností je, že počítají s datem narození ve vztahu k datu početí, těhotenství má tedy ve vztahu k horoskopu svoji pevně danou dobu trvání, pokud se dítě narodí předčasně platí pro něj posunutý horoskop. Další zvláštností Keltů je, že své bohy obvykle nijak nezpodobňovali, nestavěli jim sochy a podstatně více je ztotožňovali s přírodními silami. Keltské náboženství mělo však i své temné stránky. Je například nezpochybnitelným faktem, že Římané po dobytí Galie, museli zakázat a tvrdě pronásledovat lidské oběti.
Úplněk v US
Keltští válečníci například také sbírali lebky zabitých nepřátel jako důkaz své odvahy a postavení v kmeni. Válečnictví a uctívání i temných stránek přírodních sil a života, mělo svoje pevné místo v Keltské filozofii. Římané nad Galy-Kelty zvítězili díky lepší organizaci, profesionální armádě a jednotnému velení, ne díky větší odvaze nebo nasazení a Caesarovi se Galii podařilo podrobit teprve po devíti letech bojů a s použitím těch nejbrutálnějších metod, násilného přesidlování kmenů, popravy rukojmích a hromadného mrzačení zajatých vzbouřenců.