Fungování podniku v základním schématu

Ačkoli podnikem nemusí být nutně jen výrobní závod, pro naši představu si určíme podnik jako producenta určitého výrobku, jelikož je to asi nejsnáze představitelné, jelikož většina z nás si snadněji představí tok materiálu v okolí fabriky než tok peněz, nebo dokonce informací v ryze kancelářských podnicích.
řada žárovek

Podnik

Vstup:cokoli vstupuje do podniku je vstup, řadíme sem nejen materiál, který je pro nás asi nejviditelnější, ale také veškeré energie (uhlí, plyn, elektřina…), musíme myslet na služby (pošta, opravy, revize, dovoz…), i výrobní zařízení jsou vstupem, ačkoli vstupují jen jednou za dlouhou dobu a samozřejmě nesmíme zapomenout na nejdůležitější část, na lidi
Transformace:všechny potřebné vstupy nasypeme do krabičky s názvem podnik, zahrkáme proženeme skrz výrobní zařízení, ono se to všechno změní na něco nového, něco vyčerpáme (služby, lidská práce…) a můžeme se přesunout ke dveřím z fabriky pryč
nouzový východ
Výstupy:naneštěstí pro nás látková výměna je absolutní, a tak to, co k nám přijme, musí nutně i odejít. Pro nás jsou důležité hotové výrobky a služby, avšak určitě budeme mít i odpady, něco budeme vypouštět do vzduchu, něco do vody…
Okolí podniku:budete-li mít štětí a bude-li vaše chování jako podnikatele přátelské, nesetkáte se se zeleným problémem, avšak vzhledem k tomu, co se děje, se na něj spíš připravte.
–          Ekonomika:zamyslete se nad všemi ekonomickými faktory, které vás budou ovlivňovat, vyjmenovat by je bylo na dlouho
–          Právní:řídíte se podle zákonů České Republiky, avšak ovlivňují nás Evropské, navíc musíte respektovat zákony zemí do kterých a přes které vyvážíte, přihoďte si k tomu místní vyhlášky a nařízení a máte práci pro tři lidi navíc
–          Politické: v Evropě je politická situace celkem stabilní, avšak ne ve všech zemích světa tomu tak je.
–          Sociální: normy, pravidla, požadavky, minimální mzda, příplatky, ale i místo kde máte podnik, soužití s místním obyvatelstvem (veliký oříšek!)
–          Geografické:přístupové cesty, překladiště, možnost růstu
–          Technologické: co je a není možné tam, kde jste se rozhodli usídlit
–          Etické: jakou etiku si zvolíte vy a co od vás požaduje okolí